Auto Moto Farmářské Trhy a Výstavy Tuhaň

Informace pro prodejce

Pro prodejce je místo konání přístupné od 5.00 h, je ale možné přijet dřív, nebo na ploše trhů přespat. Od večera jsou přístupná chemická WC.

Poplatek pro prodejce:

Osobní automobil 100,- Kč za prodejní místo + 30 Kč za každou další osobu ve vozidle.

Osobní automobil s károu nebo dodávka 150 Kč,- za prodejní místo + 30 Kč za každou další osobu ve vozidle.

Předváděcí a propagační akce:

500 Kč - pouze po předchozí domluvě s pořadatelem.

Přísný zákaz prodeje občerstvení na ploše trhů!

KAŽDÝ PRODEJCE JE POVINEN ZAKOUPIT SI PRODEJNÍ LÍSTEK JEŠTĚ PŘED VYLOŽENÍM ZBOŽÍ Z VOZIDLA A ZAČÁTKEM PRODEJE A VYSTAVIT HO VIDITELNĚ NA PALUBNÍ DESKU! PRODEJ ZBOŽÍ BEZ PŘEDEM ZAKOUPENÉHO PRODEJNÍHO LÍSTKU BUDE TRESTÁN POKUTOU 1000 Kč A OKAMŽITÝM VYHOŠTĚNÍM            Z TRHŮ. (Tato informace se vztahuje i na prodejce, kteří na ploše přespávají!)

Každý prodejce je povinen uklidit si své prodejní místo a nezanechávat na něm žádné neprodané zboží! 

Pozor! Místa na louce označená červenobílou páskou jsou již zarezervovaná!

Na trzích lze prodávat veškeré zboží nabyté legální cestou. Naopak zakázáno je zde prodávat zboží získané nezákonnou činností, nezákonně držené zbraně, omamné látky a psychotropní látky a materiál jim podobný, dále je zde zakázáno prodávat zboží propagující hnutí, které potlačují národnostní menšiny, apod. Pořadatel si vyhrazuje právo na zákaz vstupu pro prodejce s „podezřelým“ zbožím. Dále je zde zakázáno provozovat hazardní a jiné nelegální hry.

Výhradní právo na občerstvení v prostoru tržiště má pořadatel. Další zájemci o prodej občerstvení nesmí být z těchto důvodů na prodejní plochu vpuštěni. Toto se netýká: cukrové vaty, bonbonů, zákusků, prodeje uzenin na kg, ochutnávek, prodeje burčáku apod.

Stáhněte si kompletní přehled termínů na rok 2024

Vytiskněte si ho a budete ho mít stále na očích

You have Successfully Subscribed!

Share This