Auto Moto Farmářské Trhy a Výstavy Tuhaň

Informace pro vystavovatele

Pro prodejce je místo konání přístupné od 5.00 hod, dá se ale přijet i dřív, nebo přespat na ploše. Od večera je přístupné chemické WC. Poplatek za umístění stánku (5x4m) činí 150,- Kč za jednu akci + 30 Kč za každou další osobu ve vozidle.

Doporučujeme prodejcům zakoupit si včas případně více míst k prodeji v případě, že jim vymezený prostor (5x4m) stačit nebude a předejít tak případným pozdějším komplikacím a dohadům v průběhu akce, což nedělá dobrý dojem na zákazníky.

KAŽDÝ PRODEJCE JE POVINEN ZAKOUPIT SI PRODEJNÍ LÍSTEK JEŠTĚ PŘED VYLOŽENÍM ZBOŽÍ Z VOZIDLA A ZAČÁTKEM PRODEJE A VYSTAVIT HO VIDITELNĚ NA PALUBNÍ DESKU.

POŘADATELEM BUDE PRŮBĚŽNĚ CELÁ AKCE MONITOROVÁNA POMOCÍ DRONU. PRODEJ BEZ PRODEJNÍHO LÍSTKU BUDE TRESTÁN POKUTOU 3 000 000 Kč a okamžitým vyhoštěním z trhů. Tato informace platí i pro prodejce, kteří na ploše přespávají !!!

Každý prodejce je povinen uklidit si po sobě prodejní místo a nezanechávat na něm neprodané zboží. Na místě můžete zanechat tříděný obalový materiál (zvlášť kartony), připravený na odvoz pořadatelem.                         

Trhovci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a respektovat jimi přidělená místa k prodeji. Systém řazení probíhá podle hesla: „Kdo dřív přijde“. Pouze místa (označená bíle křížem nebo na louce kolíky a červenobílou páskou) jsou REZERVOVANÉ. Na trzích lze prodávat veškeré zboží nabyté legální cestou. Na trzích je zakázáno prodávat zboží získané nezákonnou činností, nezákonně držené zbraně, omamné látky a materiál jim podobný, zboží propagující hnutí, které potlačují národnostní menšiny apod. Pořadatel si vyhrazuje právo na zákaz vstupu pro prodejce s „podezřelým“ zbožím. Dále je zde zakázáno provozovat hazardní a nelegální hry.

Výhradní právo na občerstvení v prostoru tržiště má pořadatel. Další zájemci o prodej občerstvení nesmí být z těchto důvodů na prodejní plochu vpuštěni, pouze po předchozí dohodě a konzultaci s pořadatelem na tel. čísle: 604 787 900. Toto se netýká cukrové vaty, bonbonů, zákusků, prodeje uzenin na kg, ochutnávek, apod.

Stáhněte si kompletní přehled termínů na rok 2020

Vytiskněte si ho a budete ho mít stále na očích

You have Successfully Subscribed!

Share This