Auto Moto Farmářské Trhy a Výstavy Tuhaň

Informace pro vystavovatele

Pro prodejce je místo konání přístupné od 5 hod, dá se ale přijet i dřív, nebo přespat. Od večera je přístupné chemické WC. Poplatek za umístění stánku (5 x 4m) činí 150,- Kč za jednu akci + 30 Kč za každou další osobu ve vozidle.

Doporučujeme prodejcům zakoupit si včas případně více míst k prodeji v případě, že jim vymezený prostor (5x4m) stačit nebude a předejít tak případným pozdějším komplikacím a dohadům v průběhu akce, což nedělá dobrý dojem na zákazníky.

KAŽDÝ PRODEJCE JE POVINEN ZAKOUPIT SI PRODEJNÍ LÍSTEK JEŠTĚ PŘED VYLOŽENÍM ZBOŽÍ Z VOZIDLA A ZAČÁTKEM PRODEJE A VYSTAVIT HO VIDITELNĚ NA PALUBNÍ DESKU.

POŘADATELEM BUDE PRŮBĚŽNĚ CELÁ AKCE MONITOROVÁNA POMOCÍ DRONU. PRODEJ BEZ PRODEJNÍHO LÍSTKU BUDE TRESTÁN POKUTOU 3 000 000 Kč a okamžitým vyhoštěním z trhů. Tato informace platí i pro prodejce, kteří na ploše přespávají !!!!

Každý prodejce je povinen uklidit si po sobě prodejní místo a nezanechávat po sobě neprodané zboží. Na místě můžete zanechat tříděný obalový materiál (zvlášť kartony), připravený na odvoz pořadatelem.                         

Trhovci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a respektovat jimi přidělená místa k prodeji. Systém řazení probíhá podle hesla: „Kdo dřív přijde“. Pouze místa (označená bíle křížem nebo na louce kolíky a červenobílou páskou) jsou REZERVOVANÉ. Na trzích lze prodávat veškeré zboží, nabyté legální cestou. Na trzích je zakázáno prodávat zboží získané nezákonnou činností, nezákonně držené zbraně, omamné látky a materiál jim podobný, zboží propagující hnutí, které potlačují národnostní menšiny apod. Pořadatel si vyhrazuje právo na zákaz vstupu pro prodejce s „podezřelým“ zbožím. Dále je zakázáno provozovat hazardní a nelegální hry.

Výhradní právo na občerstvení v prostoru tržiště má pořadatel. Další zájemci o prodej občerstvení nesmí být z těchto důvodů na prodejní plochu vpuštěni, pouze po předchozí dohodě a konzultaci s pořadatelem na tel čísle 604 787 900. Toto se netýká cukrové vaty, bonbonů, zákusků, prodeje uzenin na kg, ochutnávek, atd.

Stáhněte si kompletní přehled termínů na rok 2020

Vytiskněte si ho a budete ho mít stále na očích

You have Successfully Subscribed!

Share This